Podjetje STROJEGRADNJA HORVAT D.O.O. je družinsko podjetje, ima več kot 40 let tradicije in izkušenj kar je podjetje privedlo do vodilnih mest na trgih obdelave kovin, strojne obdelave materialov ter izdelave kovinskih konstrukcij ter strojev po meri. Naši partnerji so večinoma proizvajalci strojev in industrijskih naprav iz Evropske Unije, za katere izdelujemo različne strojne komponente.


Vsi naši procesi so usklajeni s standardom ISO 9001:2015.

Prav tako imamo pridobljene certifikate za varjenje po standardu ISO - 3834-2 in EN 1090-2.

 

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA

  •  stalen proces izboljšav, sistema vodenja kakovosti
  • upoštevati zahteve in pričakovanja odjemalca
  • biti cenovno in kakovostno konkurenčen na področju izdelave strojnih komponent, skrbeti za razvoj na področju dejavnosti
  • podjetje išče možnosti razširitve na nove izdelke in nova tržišča
  • upoštevanje zakonodajne regulative in relevantnih standardov


POSLANSTVO PODJETJA

Menimo, da je napredek temelj našega poslanstva, ki je zadovoljiti potrebe naših kupcev, predvsem z odličnostjo, ki se odraža v storitvah in visoki kakovosti izdelkov. Našim zaposlenim zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Želimo ostati  rastoče, dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih ter na odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja v katerem živimo.


VIZIJA PODJETJA

Želimo si ostati pomembno podjetje na področju strojnih komponent  ter drugih storitvenih dejavnosti  na tujem in domačem trgu.


Pri svojem delu stremimo k:

 

• ohranjanju zadovoljstva trenutnih kupcev in pridobivanju novih kupcev

 

• ohranjanju kakovosti izdelkov, storitev

 

• zadovoljnim zaposlenim, ki so ključ do uspešnosti podjetja,

 

• doseganju ekonomske učinkovitosti in stabilnosti podjetja.Maribor, 14.10.2019 (Dokument je kopiran iz PK točka 5.3)


 

POSLOVNA ENOTA KOŠAKI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    POSLOVNA ENOTA MELJE